دسته بندی محصولات

شما مشتریان قادر هستید به راحتی محصول مورد نظر خود را از بین محصولات کیت آموز پلاس انتخاب کرده و در صورت نیاز به سفارشی سازی محصول انتخابی متناسب با سلیقه و نیاز خود را از طریق وب سایت اقدام نمایند و در نهایت محصول سخت افزاری خود را به صورت مستندات متن باز (فایل مدار چاپی، نقشه مدار، سورس برنامه نویسی، کد هگز) با تمام جزئیات تحویل بگیرید.

میکروکنترلر PIC

در این مدار LED های موجود بر روی بیتهای پورت B با فاصله زمانی یک ثانیه روشن و خاموش می شوند.

این مدار یک شمارنده باینری بر روی پورت B میسازد به طوری که فاصله هر شمارش نیم ثانیه است همچنین شمارش ها از عدد صفر آغاز و با رسیدن به عدد 99 پایان می یابد.

این مدار جهت نمایش عدد صفر بر روی سون سگمنت کاتد مشترک بکار گرفته شده است.

این مدار شمارنده اعداد صفر تا 9 را با فاصله زمانی نیم ثانیه شمرده و بر روی سون سگمنت کاتد مشترک نمایش می دهد.

در این مدار بر روی LCD کاراکتری نوع (16*2) کلمه HELLO را در سطر اول و کلمه ELECTRONIC را در سطر دوم صفحه نمایشگر LCD درج می نمائیم.

در این مدار بر روی LCD کاراکتری نوع (16*2) شمارنده ای می سازیم که اعداد صفر تا 99 را با فاصله زمانی نیم ثانیه شمارش نموده و این عمل را همواره تکرار می نماید .

در این مدار بر روی صفحه نمایشگر LCD کاراکتری نوع (16*2) کلمه سلام را در سطر اول LCD درج می نمائیم.

این مدار جهت اسکن کیبرد 12 کلیده، دارای 4 سطر و 3 ستون بکار گرفته شده است و درج نتیجه بر روی LED های پورت B نوشته شده است.

این مدار جهت اسکن کیبرد 12 کلیده، دارای 4 سطر و 3 ستون بکار گرفته شده است که شماره کلید فشرده شده را بر روی LCD نمایش می دهد.

در این مدار با تغییر ولتاژ آنالوگ ورودی ، به کمک پتانسیومتر که به بیت RA0 متصل است میتوان توسط مبدل آنالوگ به دیجیتال داخلی میکروکنترلر PIC16F876 را بر روی LED های پورت B مشاهده کنید.

در این مدار به کمک پتانسیومتر که به بیت RA0 متصل است توسط مبدل آنالوگ به دیجیتال 10 بیتی داخلی میکروکنترلر انجام می پذیرد و 8 بیتی پائین از نتیجه این تبدیل را بر روی LED های پورت B به نمایش داده می شود .

میکروکنترلر AVR

در این مدار یک LED با فاصله زمانی 200 میلی ثانیه روشن و خاموش می شود.

در این مدار به کمک دو عدد کلید، یک عدد LED را روشن و خاموش می کنیم.

در این مدار بر روی LCD کاراکتری نوع (16*2) کلمه Hello را در سطر اول درج می نمائیم.

این مدار شمارنده اعداد صفر تا 9 را با فاصله زمانی نیم ثانیه شمرده و بر روی سون سگمنت کاتد مشترک نمایش می دهد.

این مدار شمارنده اعداد 9 تا صفر را با فاصله زمانی نیم ثانیه شمرده و بر روی سون سگمنت کاتد مشترک نمایش می دهد.

در این مدار 8 عدد LED بطور پشت سرهم روشن و خاموش می شوند (فلاشر 8 کانال).

این مدار شمارنده اعداد صفر تا 9 را با فاصله زمانی یک ثانیه شمرده و بر روی LCD کاراکتری نمایش می دهد.

این مدار شمارنده اعداد صفر تا 99 را با فاصله زمانی یک ثانیه شمرده و بر روی LCD کاراکتری نمایش می دهد.

این مدار شمارنده اعداد 9 تا صفر را با فاصله زمانی یک ثانیه شمرده و بر روی LCD کاراکتری نمایش می دهد.

این مدار شمارنده اعداد 99 تا صفر را با فاصله زمانی یک ثانیه شمرده و بر روی LCD کاراکتری نمایش می دهد.

این مدار زمان را توسط نمایشگر ثانیه، دقیقه و ساعت بر روی صفحه LCD کاراکتری نمایش می دهد .

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به شرکت مدار طراحان تدبیر نو (کیت آموز پلاس) می باشد.