مدار نمایش عدد تک رقمی بر روی سون سگمنت با میکروکنترلر PIC16F84A

این مدار جهت نمایش عدد صفر بر روی سون سگمنت کاتد مشترک بکار گرفته شده است.

ویدیو عملکرد مدار

دانلود

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به شرکت مدار طراحان تدبیر نو (کیت آموز پلاس) می باشد.