مدار مبدل آنالوگ به دیجیتال 8 بیتی با میکروکنترلر PIC16F876

در این مدار با تغییر ولتاژ آنالوگ ورودی ، به کمک پتانسیومتر که به بیت RA0 متصل است میتوان توسط مبدل آنالوگ به دیجیتال داخلی میکروکنترلر PIC16F876 را بر روی LED های پورت B مشاهده کنید.

ویدیو عملکرد مدار

دانلود

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به شرکت مدار طراحان تدبیر نو (کیت آموز پلاس) می باشد.