مدار مبدل آنالوگ به دیجیتال 10 بیتی با میکروکنترلر PIC16F876

در این مدار به کمک پتانسیومتر که به بیت RA0 متصل است توسط مبدل آنالوگ به دیجیتال 10 بیتی داخلی میکروکنترلر انجام می پذیرد و 8 بیتی پائین از نتیجه این تبدیل را بر روی LED های پورت B به نمایش داده می شود.

ویدیو عملکرد مدار

دانلود

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به شرکت مدار طراحان تدبیر نو (کیت آموز پلاس) می باشد.